Tidligere Gæster

Ovenstående billede viser en "Smiley" fra Jytte, tak for den.

Vi ser tilbage på mange gode hold, siden vi startede i 2007, og får tilbagemeldinger om at folk bliver raske - eller er i bedring. At blive rask kan tage lang tid, og herunder er nogle udmeldinger om at det lykkes - ved at tage sig den tid der skal til.

DR - P4-radio (klik her) "Det Gode, Det Sunde og Det Virk'lig Sjove" - 21. maj 2011. Hør Tom Christensen fortælle Peter Qvortrup Geisling og Maria Hollænder fra DR/sundhed - om ophold i Odsherred Terapihave. Tom Christensens erfaringer og råd efter opholdet (klik her). DR-tekst om terapihaver (klik her)

Citat fra en gæst:

"Jeg var stressramt og havde været sygemeldt på halv tid i ca. et halvt år, inden jeg ankom til Odsherred Terapihave. Efter opholdet og 8 ugers sygemelding på fuld tid kunne jeg starte med at arbejde igen.

Nu er jeg fri for stress, men mærker symptomer når jeg har for mange bolde i luften på én gang. Jeg har dog lært at stoppe op i rette tid og tænke mig om. Jeg bruger stadig min læring fra opholdet.

Jeg vil meget gerne råde andre til at være på et ophold. Begrundelsen er at man kommer væk fra hverdagen hvor der er mange faldgrupper. På Odsherred Terapihave er den fred og ro som er så vigtig. Derudover har du andre til at tilrettelægge dagen for dig".

Citat fra en gæst:

”Da jeg i 2009, af min arbejdsplads, fik tilbudt et ophold i Odsherred Terapihave, var jeg virkelig ramt af stress eller måske egentlig udbrændt. For mig hænger de to ting meget sammen. Jeg var mere medtaget af stress/udbrændthed end jeg egentlig selv var klar over. Da jeg sagde ja tak til opholdet, følte jeg faktisk at det var lidt luksus at tage et sådan ophold, men i forbindelse med opholdets første dag, hvor stilhed - omsorg - nærværøvelse gjorde at jeg blev nød til at komme i kontakt med mig selv, blev det klart for mig hvor medtaget jeg egentlig var”.

Klik her

- for PDF af Lene Poulsens digt "Efter ti dage i Paradis..."

Klik her

- for PDF med beskrivelse af en gæsts oplevelse af opholdet

Klik her

- for flere beskrivelser af gæsters oplevelser af opholdet

Klik her

- for 4 sider tilbagemeldinger fra nyhedsbrev no 6 2011